Góc tổng hợp

Top 4 Gió Vương Siêu Bá Đạo Trong One Piece

Tương truyền từ thời rất xa xưa, khoảng vài chục năm về trước. Đại Hải Trình là một vùng sóng yên biển lặng, mọi người đều chung sống hòa bình trên một đai dương. Thế nhưng vào một ngày không nắng không mưa, tầm nhìn xa từ nhà xuống bếp, …

Xem thêm